Strona Internetowa Komitetu Wyborczego Normalny Kraj (KW Normalny Kraj) utworzonego na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
(Sfinansowana z środków KW Normalny Kraj)

Komitet Wyborczy Normalny został utworzony przez partię polityczną Normalny Kraj
Adres KW Normalny Kraj:
ul. Rabsztyńska 15/3, 01-143 Warszawa

NIP KW Normalny: 5242782144

Pełnomocnik Wyborczy KW Normalny Kraj – Wiesław Lewicki
email: wieslaw.lewicki@normalnykraj.pl
tel.: 886244633

Pełnomocnik Finansowy KW Normalny Kraj – Dominik Kowalski
email: dominik.kowalski@normalnykraj.pl
tel.: 609280133

14.08.2023 Państwowa Komisja Wyborcza Przyjęła Zawiadomienie o utworzeniu KW Normalny Kraj
30.08.2023 KW Normalny Kraj utworzył rachunek bankowy w banku Pekao S.A.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy funduszu wyborczego partii Normalny Kraj

Nr Rachunku: 12124011701111001129303760

W tytule przelewu prosimy wpisać wpłata na fundusz wyborczy partii i ewentualnie imię i nazwisko kandydata.

Informacja o zaciągniętych kredytach
Do dnia wyborów 15 października 2023 KW Normalny Kraj nie zaciągnął żadnych kredytów bankowych.

Rejestr kredytów dostępny jest tutaj: REJESTR KREDYTÓW

INFORMACJA
Wpłaty o wartości przekraczającej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę
Do dnia wyborów 15 października 2023 na konto KW Normalny Kraj nie wpłynęły żadne wpłaty o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rejestr wpłat dostępny jest tutaj: REJESTR WPŁAT