Komitet Wyborczy Normalny Kraj

Podmiot, który utworzył Komitet Wyborczy:

Normalny Kraj

Informacja:

Dnia 13 sierpnia 2019 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie dokonane przez Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, pełniących funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Normalny Kraj i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu

Adres i dane Komitetu Wyborczego:

ul. Rabsztyńska 15/3,

01-143 Warszawa
Ewidencja Partii Politycznych: EwP 346
NIP: 5242782144

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego:

Wiesław Lewicki

Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego:

Ireneusz Kasza

Rejestr zaciągniętych kredytów:

Brak kredytów

Rejestr wpłat:

Brak wpłat

Gospodarkę finansową komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ( art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego).

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego, z dnia 05.01.2011 (Dz.U. 2011.21.112):

Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.


Komitet Wyborczy
Normalny Kraj

Został powołany przez świadomych Obywateli, stąpających realnie po ziemi, odrzucających nieaktualne podziały na lewicę i prawicę.

Te dwie ideologiczne flagi obecnie nic nie znaczą wobec ogromu niekompetencji, zaniedbań, kłamstw, manipulacji i zwykłej korupcji wśród partii pookrągłostołowych elit.

Anachroniczny podział na lewicę i prawicę nie rozwiązuje rzeczywistych, nabrzmiałych problemów w polskim państwie i społeczeństwie.

Konieczna jest nowa jakość polskiej polityki, konieczne są nowe rozwiązania i nowe kadry.

Normalny Kraj, to komitet świadomych Obywateli, opowiadających się za:

 • respektowaniem praworządności i praw obywatelskich,
 • gwarancjami państwa dla przedsiębiorczych i twórczych ludzi pracy,
 • suwerenną, bezpieczną Polską, mającą partnerskie stosunki z zagranicą,
 • bankami i instytucjami finansowymi służącymi rozwojowi, a nie eksploatacji kraju,
 • produkcją i obrotem kontrolowaną żywnością, służącą zdrowiu społeczeństwa,
 • wyeliminowaniem lichwy i terroryzmu komorniczego wobec polskich przedsiębiorców i rodzin,
 • uproszczonym prawem podatkowym, zgodnym z interesami realnej gospodarki oraz stabilizacją i bezpieczeństwem dochodów polskich rodzin,
 • zachowaniem bogactw naturalnych i ziemi w polskich rękach, dla dobra ogółu,
 • gwarancjami bezpieczeństwa i równouprawnieniem różnych form własności w zależności od wykonywanych funkcji społecznych z dominującą pozycją własności polskiej,
 • edukacją i wychowaniem dzieci zgodnie z wartościami rodzinnymi, potrzebami gospodarki oraz cywilizacyjną spuścizną polskiej kultury i państwowości,
 • pozostawieniem infrastruktury gospodarczej i informacyjnej w gestii polskiego państwa i samorządów,
 • kompetentną, tanią i efektywną biurokracją państwową i samorządową,
 • wolnością terytorium Polski od obecności obcych wojsk i sił policyjnych.

WSZYSCY CHCEMY ŻYĆ W NORMALNYM KRAJU.

NAJWYŻSZA PORA, PO 30 LATACH OD TRANSFORMACJI.


Wesprzyj Normalny Kraj:

Polskie prawo zezwala partiom politycznym przyjmować darowizny pochodzące wyłącznie z kont krajowych.

Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo.

Można je zrealizować poprzez:

a) przelew z konta osobistego (nie z konta prowadzonej działalności gospodarczej)

lub

b) za pośrednictwem przekazu pocztowego – jedna osoba może wpłacić maksymalnie jednorazowo 2250 zł,

na rachunek:

90 1240 1170 1111 0010 6611 4131
Normalny Kraj
al. Jerozolimskie 89/43
02-001 Warszawa
Tytuł przelewu: “Darowizna na partię Normalny Kraj”

Zsumowane wpłaty na partię nie mogą przekroczyć 33 750 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego.

Wesprzyj kwotą 5zł
Wesprzyj Normalny Kraj
Wesprzyj Normalny Kraj
Wesprzyj Normalny Kraj
Wesprzyj Normalny Kraj
Wesprzyj inną dowolną kwotą